Atverti COVID-19 įtakos visuomenei tyrimų duomenų rinkiniai

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyve (LiDA) publikuoti ir atverti viešai prieigai projekto „Covid-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės“ (projekto vadovė – dr. Diana Janušauskienė) keturių reprezentatyvių Lietuvos gyventojų apklausų duomenų rinkiniai.

Šaltinis: https://unsplash.com/photos/kOTplk22W0w