Moksliniai tyrimai

Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam kovoje už lygybę

TRUKMĖ: 2020-2023
VADOVAS: Dr. Liutauras Labanauskas

Finansavimo šaltinis: Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis

Projekto nr. projekto Nr. K1-O3-IP-D-150, 2020-2023

Vieni gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės: (iš)gyvenimas koronaviruso epidemijos ir karantino sąlygomis

TRUKMĖ: 2020
VADOVĖS: Inga Gaižauskaitė, dr. Sarmitė Mikulionienė

Finansavimo šaltinis ir priemonė: LMT remiama veiklos kryptis „Taikomųjų tyrimų, skirtų parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių, projektai“

Tyrimo tikslas – atskleisti vyresnio amžiaus žmonių, gyvenančių vieno asmens namų ūkiuose poreikių tenkinimo (savarankiškai ir padedant Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriams) ir gyvenimo COVID-19 epidemijos bei karantino sąlygomis patirtis.

Tyrimo ataskaita: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2021/01/ATASKAITA_LSTC_LRK_2020.pdf

COVID-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės

TRUKMĖ: 2020 07 01 – 2020 12 31
VADOVĖ: Dr. Diana Janušauskienė

Finansavimo šaltinis ir priemonė: LMT remiama veiklos kryptis „Taikomųjų tyrimų, skirtų parengti sprendimus dėl COVID-19 pandemijos padarinių, projektai“, projekto Nr. S-COV-20-26

Vykdytojos: dr. Sarmitė Mikulionienė, Inga Gaižauskaitė

Pavadinimas EN kalba: Implications of COVID-19 for the human security: challenges and new opportunities

Projektas remiasi po Šaltojo karo susiformavusia žmogaus saugumo (Human Security) koncepcija, kurios esmė – tirti individui kylančias saugumo grėsmes plačiame grėsmių kontekste, individą laikant centriniu saugumo objektu. Šiuolaikinės grėsmės vis mažiau yra siejamos su lengvai identifikuojamais priešais ir žmonės nebūtinai yra saugūs gyvendami saugioje valstybėje. Viena iš tokių naujų grėsmių yra pasaulinės užkrečiamų ligų pandemijos, kurių pasekmių analizė ir yra šio projekto tyrimo objektas.

Projekto tikslas – įvertinti galimas COVID-19 pandemijos ir dėl jos taikomo karantino režimo teigiamas ir neigiamas pasekmes visuomenės saugumui, ypatingą dėmesį skiriant kasdienio gyvenimo praktikoms, užimtumo ir darbinės veiklos pokyčiams bei demokratijos kokybei.

Projekto metu bus atliktos dvi reprezentatyvios gyventojų apklausos ir 20 kokybinių interviu serija. Surinktų empirinių duomenų pagrindu bus suformuluoti galimi socialinių pokyčių scenarijai ir pasiūlyti būdai, kaip galima būtų sušvelninti neigiamas pandemijos ir karantino pasekmes ir išnaudoti atsiradusias naujas galimybes.

Demokratijos būklė ir lygios galimybės: Lietuvos gyventojų požiūris ir socialinė praktika

TRUKMĖ: 2017-2018
VADOVĖ: Dr. Alina Žvinklienė

Nr. GER-012/2017

Pavadinimas EN kalba: Quality of democracy and equal opportunities: attitudes, and social practice of Lithuanians

Projekte tiriamas vienas iš demokratijos kokybės rodiklių – lygių galimybių užtikrinimo mechanizmas. Projekte analizuojamos socialinės nuostatos diskriminacijos atžvilgiu, Lietuvos gyventojų socialinis aktyvumas siekiant atstatyti pažeistas lygių galimybių teises bei veiksniai, lemiantys gyventojų elgesį, tiesiogiai susidūrus su diskriminacija dėl lyties, amžiaus, tautybės, sveikatos būklės ir kitų aplinkybių.

Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos

Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos

TRUKMĖ: 2015-2017
VADOVAS (-AI): Dr. Diana Janušauskienė

Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu

TRUKMĖ: 2014-2015
VADOVAS: Dr. Vladas Gaidys

Projekto nr. MIP-083/2014