Publikacijos

2024

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Transition from Academic Integrity to Research Integrity: The Use of Checklists in the Supervision of Master and Doctoral Students

Krásničan, V., Gaižauskaitė, I., Bülow, W., Dlabolova, D., H., Bjelobaba, S. (2024).

Journal of Academic Ethics.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10805-023-09498-0

2023

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Labour migration of third-country nationals to Lithuania: recent trends and social policy responses

Brazienė, R., Mamaiev, D., Aksu, S. (2023).

Tiltai, 90(1), p. 158–170.

DOI: https://doi.org/10.15181/tbb.v90i1.2525


Draudžiamieji ženklai ir viešosios erdvės kontrolė Kazachstane

Janušauskienė, D. (2023).

Filosofija. Sociologija, 34(4), p. 432–443.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.2023.34.4.9


Digital Transformation and Ease of Migration Process (A Case-study of Lithuania)

Olusegun, J., Mamaiev, D., Olanrewaju, A. A. (2023). 

Psychological Research (in the Balkans), 26(2), p. 59–74.

DOI: https://doi.org/10.7546/PsyRB.2023.26.02.06 


Medicinos rezidento autonomiją lemiantys veiksniai Lietuvos gydytojų hierarchinėje struktūroje

Vaitkienė, A. (2023).

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 26, p. 44-59.

DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2023.4


Monografijos, studijos ir jų dalys

Building a Multinational Transdisciplinary Integrity Project: Insights From the BRIDGE Project

Bjelobaba, S., Gaižauskaitė, I. (2023).

In: Eaton, S.E. (eds) Handbook of Academic Integrity, p. 1-12. Springer, Singapore.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-287-079-7_162-1


Disertacijos

Socialinis laimės patirčių konstravimas savi-pagalbos mokytojų naratyvuose Lietuvoje

(angl. Social construction of happiness in self-help teachers’ narratives in Lithuania)

Plepytė-Davidavičienė, G. (2023).

Mokslo daktaro disertacija; socialiniai mokslai, sociologija (S 005).

Lietuvos socialinių mokslų centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras]. 203 p.

2022

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Diverging or converging trajectories? Assessing differences in the internationalisation of political science within Central and Eastern Europe

Kapidžić, D., Janušauskienė, D., Csanyi, P. (2022).

European political science, 21(4), p. 641–656. Palgrave Macmillan.

DOI: http://dx.doi.org/10.1057/s41304-022-00364-y


Monografiniai tyrimai ir jų reikšmė Lietuvos sociologijos mokslui

Kublickienė, L., Žvinklienė (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 167–174.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4718


Veganų diskriminacija Lietuvoje: atvejo studija

Lipnevič, A. (2022).

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 13, p. 19–41.

DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.2


Lietuvos gydytojų darbo rinkos kaita: Covid-19 pandemijos ir karo Ukrainoje iššūkiai

Lipnevič, A. (2022).

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 18–35.


Measuring Social Embeddedness of Older Adults 

Mikulionienė, S., Gaižauskaitė, I., Dirvanskienė, R. (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 175–188.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4719


Žmogiškųjų gebėjimų plėtra organizacijų praktikomis: atlyginimų atotrūkio ir darbo sąlygų įtaka moterų įgalinimui

Novelskaitė, A., Pušinaitė-Gelgotė, R., Pučėtaitė, R. (2022)

Lietuvos socialinė raida, 11, p. 86–97.


Guidelines for Research Ethics and Research Integrity in Citizen Science

Ozolinčiūtė, E., Bülow, W., Bjelobaba, S., Gaižauskaitė, I., Krásničan, V., Dlabolová, D., Umbrasaitė, J. (2022).

Research Ideas and Outcomes, 8, p. 1–27.

DOI: https://doi.org/10.3897/rio.8.e97122


Kaip tapti laimingam? Terapinio naratyvo konstravimas savipagalbos mokytojų gyvenimo istorijose Lietuvoje

Plepytė-Davidavičienė, G. (2022).

Filosofija. Sociologija, 33(2), p. 158–166.

DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v33i2.4717


Jumping with a parachute–is promoting research integrity meaningful? 

Tauginienė, L., Gaižauskaitė, I. (2022).

Accountability in Research, p. 1–26.

DOI: https://doi.org/10.1080/08989621.2022.2044318


Monografijos, studijos ir jų dalys

Researching Academic Integrity: Designing Research to Help Participants Give Genuine Responses Using Quantitative and Qualitative Methods

Gaižauskaitė, I., Glendinning, I., Bjelobaba, S., Sivasubramaniam, S. D., Razı, S., Reza Khan, Z., Ribeiro, L., Waddington, L. (2022).

In: Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Glendinning, I., Krásničan, V., Dlabolová, D.H. (eds) Academic Integrity: Broadening Practices, Technologies, and the Role of Students. Ethics and Integrity in Educational Contexts, p. 47-65. Springer, Cham.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16976-2_4


Disertacijos

Advancing Trust Research: Linking Conceptual Definitions, Standard Measures and Perceptions of Social Actors

(liet. Pasitikėjimo tyrimų plėtojimas: sąsaja tarp konceptualių apibrėžimų, standartinių matavimo priemonių ir socialinių veikėjų sampratų)

Gaižauskaitė, I. (2022).

Doctoral dissertation; social sciences, sociology (S 005). Lithuanian Centre for Social Sciences, Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology. Vilnius: [Lietuvos socialinių mokslų centras]. 310 p.

Disertacijos tekstas


Atverti COVID-19 įtakos visuomenei tyrimų duomenų rinkiniai

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyve (LiDA) publikuoti ir atverti viešai prieigai projekto„Covid-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės“  (projekto vadovė – dr. Diana Janušauskienė) keturių reprezentatyvių Lietuvos gyventojų apklausų duomenų rinkiniai.

2021

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Janušauskienė D. (2021). Identities of and Policies Towards the Polish National Minority in Lithuania. Ethnopolitics. 2021, 20, 1, p. 136-149. DOI: 10.1080/17449057.2020.1808331.

Janušauskienė D. (2021). Identities of and Policies Towards the Polish National Minority in Lithuania in Andreea Udrea, David Smith, Karl Cordell (ed.). Poland’s Kin-State Policies: Opportunities and Challenges. Routledge, p.p. 136-149.

Mikulionienė S., Gaižauskaitė I., Morkevičius V. (2021). Patterns of social embeddedness in later adulthood: gender and other covariatesGender a Výzkum 22(1), p. 36–58. DOI: https://doi.org/10.13060/gav.2021.013.

Novelskaitė A., Pučėtaitė R. (2021). Wo/man leader-Wo/man employee. Leadership relations in (ethical) organizational culture. (Nie)równość płci w sferze publicznej = Gender (in)equality in the public sphere / Martyna Kawińska, Olga A. Kotowska-Wójcik (red.). Warszawa : CeDeWu, 2021. ISBN 9788381023498. p. 89-101.

Sniečkutė M., Gaižauskaitė I. (2021). COVID-19 Crisis: Governent’s (dis)trust in the people and pitfalls of liberal democracies. PArtecipazione e Conflitto.

2020

Gaidys V. (2020). Politinio aktyvumo rodikliai visuomenės nuomonės apklausose. Filosofija. Sociologija 31(4), p. 357-364.

Gaižauskaitė I. (2020). Kalbos redaktorių visumos Lietuvoje paieškos = Determining the Population of Language Editors in Lithuania. Lituanistica : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-716X. eISSN 2424-4716. 2020, 66, 1, p. 37-45. DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v66i1.4195.

Gaižauskaitė I., Mikulionienė S. (2020). Working Grandparents in Lithuania: Intersection between Employment and Allocaring. Women- Between the Public and Private Spheres of Life. Varšuva : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2018. ISBN 9788366223066. p. 149-165.

Kublickienė L. (2020). Pažeistų lygių galimybių atkūrimo socialinė praktika Lietuvoje: nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos asmeninės patirtys. Filosofija. Sociologija 31(2), p. 165–174.

Matulionis A. V. (2020). Sociologų puota maro metu. Disertacijos gynimas pandemijos metu. Filosofija.Sociologija 31(2), p. 186-193, ISSN 0235-7186.

Matulionis A. V. (2020). Kūrybinė asmenybė pandemijos sąlygomis / Valstybė ir kūrybinė asmenybė. XI tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2020 m. gegužės 22 d., – Minskas: Baltarusijos valstybinė meno akademija, 344 p.

Žvinklienė A., Kublickienė L. (2020). The Legacy of the Monographic Method in Lithuania. Eastern European Countryside, Vol.26, p. 61-78.

2019

Gaidys V. (2019). Pasitikėjimo institucijomis dinamika Lietuvoje 1998–2018 m.: ilgalaikiai ir ad hoc įtakos veiksniai. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. T. 30, Nr. 4, p. 287-294. ISSN 0235-7186.

Gaižauskaitė I. (2019). Socialinio ir politinio (ne)pasitikėjimo kaita Baltijos šalyse 1990–2018 m. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2019. Nr. 8, p. 145-166. ISSN 2029-963X.

Janušauskienė D. (2019). Diskriminacijos suvokimas ir požiūris į lygių galimybių principo užtikrinimą Lietuvoje. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. T. 30, Nr. 2, p. 100-107. ISSN 0235-7186.

Janušauskienė D. (2019). The Perception of Security Threats in Lithuania: A Human Security Perspective. Qualitative Sociology Review. 15(2). P. 186-198.

Novelskaitė A. (2019). Structural Change Promoting Gender Equality in the Lithuanian Science System: Requirements, Possibilities and Challenges. Addleton Academic Publishers, P. 409-417. ISBN 9781942585428.

Plepytė-Davidavičienė G., Grebliauskienė B. (2019). The expresion of private and public interest in the media coverage of the issue of emigration in the Lithuanian online media. Public interest communication: selected articles. Editor-in-chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons. Riga : Turiba University, Ltd. P. 166-185. ISBN 9789934543227.

Pušinaitė-Gelgotė R., Pučėtaitė R., Novelskaitė A. (2019). Socialinio verslo poveikių vertinimo patirtys Lietuvoje socialinių verslinink(i)ų požiūriu. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. T. 86, p. 116-132. ISSN 1392-0561.

Tauginienė L., Gaižauskaitė I., Razi S., Glendinning I., Sivasubramaniam S., Marino F., Cosentino M., Anohina-Naumeca A., Kravjar J. (2019). Enhancing the Taxonomies Relating to Academic Integrity and Misconduct.  Journal of Academic Ethics. p. 1-17.

2018

Gaidys V. (2018). Pajamų namų ūkio nariui įtaka pasitikėjimui institucijomis ir politinėms preferencijoms. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2018. Nr. 7, p. 65-78. ISSN 2029-963X.

Janušauskienė D. (2018). „Šito chaoso mums nereikia“: Lietuvos gyventojų požiūris į pabėgėlius. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. T. 29, Nr. 4, p. 306-313. ISSN 0235-7186.

Kublickienė L., Žvinklienė A. (2018). Institutionalization of Gender Equality Politics and Current Gender Gaps in the Baltic States. Social Sciences Bulletin. Daugavpils : Daugavpils University. 26 (1), p. 15-32. ISSN 1691-1881.

Matulionis A. V. (2018). Vilniaus krašto moksleivių požiūrį į Tėvynę formuojantys demografiniai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2018. Nr. 7, p. 104-116. ISSN 2029-963X.

Novelskaitė A., Pučėtaitė R. (2018). Visuomenės pasitikėjimas valstybės tarnybos įstaigomis ir tarnautojais Lietuvoje: reprezentatyvios šalies gyventojų apklausos rezultatai. Kaunas: KTU. T. 17. Nr. 1, p. 126-140. DOI: 10.5755/j01.ppaa.17.1.20613. ISSN 1648-2603.

Pučėtaitė R., Novelskaitė A. (2018). Politikių ir politikų požiūris į visuomenės pasitikėjimą Lietuvos valstybės tarnyba sąlygojančius veiksnius. Lietuvos socialinė raida: socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2018. Nr. 7, p. 79-92. ISSN 2029-963X.

Žvinklienė A., Kublickienė L. (2018). Konflikto dėl diskriminacijos sprendimo konceptualizavimas: potencialaus ir aktualaus veiksmo dichotomija Lietuvos atveju. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. T. 29, Nr. 4, p. 221-229. ISSN 0235-7186.

Žvinklienė A., Kublickienė L., Janušauskienė D., Šėporaitytė-Vismantė D. (2018). Patikėję demokratija: gyventojų nuostatos ir socialinė patirtis lygių galimybių užtikrinimo srityje. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISBN 9789955531630.