Sveikiname Dr. Giedrę Plepytę Davidavičienę apsigynus sociologijos daktaro disertaciją!

Sveikiname Socialinės kaitos tyrimų skyriaus jaunesniąją mokslo darbuotoją Dr. Giedrę Plepytę Davidavičienę, apsigynusią sociologijos daktaro disertaciją „Socialinis laimės patirčių konstravimas savi-pagalbos mokytojų naratyvuose Lietuvoje“!

Accessibility Toolbar